De echte pandemie: de schrikbarende stijging van geesteszieken

Terwijl de focus ligt op het bestrijden van de COVID-19 pandemie, wordt een andere ontwikkeling onderbelicht: de schrikbarende stijging van het aantal mensen met geestelijke gezondheidsklachten.


De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd 1 op de 4 mensen op enig moment in hun leven te maken zal krijgen met een slechte geestelijke gezondheid of psychische aandoening.


Wereldwijd lijden 350 miljoen mensen aan een depressie. Volgens de WHO plegen elk jaar naar schatting 800.000 mensen zelfmoord – bijna twee keer zoveel als het aantal mensen dat door malaria wordt gedood.


Zelfmoord is de op één na grootste doodsoorzaak onder 15- tot 29-jarigen. Vooral onder meisjes en jonge vrouwen zijn de percentages hoog. Bijna 9 op de 10 mensen met een psychische aandoening ervaren stigmatisering en discriminatie.

In landen met een hoog inkomen hebben 5 van de 10 mensen die MHPSS (geestelijke gezondheidszorg en psychosociale steun bij noodhulp) nodig hebben, geen toegang tot de zorg die ze nodig hebben. In lage- en middeninkomenslanden loopt dit aantal op tot 9 op de 10 mensen.


In totaal kost een slechte geestelijke gezondheid de wereldeconomie naar schatting 2,5 biljoen dollar per jaar aan verminderde economische productiviteit en lichamelijke gezondheidsproblemen. Dit zal stijgen tot 6 biljoen dollar in 2030, naast de sociale kosten en de bijdrage aan armoede, dakloosheid en misdaad.


Volgens het World Economic Forum zal geestesziekten de komende twee decennia meer dan de helft van de economische ziektelast uitmaken – meer dan kanker, diabetes en chronische luchtwegaandoeningen samen.


54% van de economische ziektelast komt terecht in lage- en middeninkomenslanden.


Investeren in MHPSS levert ook economisch rendement op. De Wereldbank schat dat voor elke dollar die wordt geïnvesteerd in de behandeling van psychische aandoeningen, er tussen de 3,3 en 5,7 dollar aan economische en sociale voordelen wordt terugverdiend.


Corona

CoVID-19 heeft de situatie verslechterd. Door de lockdown hadden mensen minder sociaal contact. Vooral onder jongeren had het een ernstig effect.  De onderzoekers van Unicef stelden vast dat in de leeftijdsgroep tussen vijftien en vierentwintig jaar, een op de vijf ondervraagden toegeeft zich vaak depressief te voelen.


Er treedt een wisselwerking op: de coronapandemie maak ons immuunsysteem zwakker waardoor wij vatbaarder worden voor allerlei ziekten.


De ik-samenleving

Paul Verhaeghe (Universiteit van Gent). ‘Volgens de wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt depressie volksziekte nummer één. Onze individualistische maatschappij veroorzaakt depressies. Ook gaan jongeren gebukt onder de grote druk van de prestatiemaatschappij’, betoogt hij.


De ik-samenleving creëert een discrepantie van wie wij zijn: sociale wezens die elkaar nodig hebben. De focus op karakter en persoonlijkheid bestendigt de patronen die wij aangeleerd hebben.  Spiritualisme wordt verbannen en er geldt alleen een materiëel bestaan. Onze kapitalistische maatschappij stimuleert onze ego en pleegt roofbouw op de natuur.


Wij zijn veel meer dan dat, de behoefte aan lief te hebben en geliefd te zijn, is een enorme behoefte, niet alleen van onze persoonlijkheid maar ook van onze ziel. De behoefte aan verbinding, geaccepteerd te worden zoals we zijn, tolerant te zijn, vertrouwen in elkaar te hebben, positief over elkaar te zijn, staat lijnrecht tegenover de individualistische maatschappij.

In deze maatschappij wordt concurrentie aangemoedigd en hebzucht aangewakkerd.


De ego wordt verheerlijkt door materiële zaken. De personen die geen materiële rijkdom kunnen verhalen vallen buiten de boot. Ook voor de rijken is de leegheid in hun bestaan te merken.


Volgens een studie gepubliceerd door de American Psychological Association is het aantal stemmingsstoornissen en zelfmoordgerelateerde gebeurtenissen de afgelopen tien jaar aanzienlijk toegenomen vooral onder vrouwen en de rijken in de Verenigde Staten.


Social media

Een mogelijke factor die bijdraagt aan de toename van geestesziekten in dat land zou het toenemende gebruik van sociale media kunnen zijn. Online interactie heeft voorrang gekregen op face-to-face communicatie, waardoor isolement en eenzaamheid in stand worden gehouden. Fysieke verschijning wordt ook zwaar benadrukt op sociale media en andere online platforms. 


Groeiende trends op apps zoals Instagram en TikTok beïnvloeden gebruikers om er op een bepaalde manier uit te zien en te kleden. Algemene vergelijkingen en onrealistische verwachtingen van fysieke verschijning hebben vaak invloed op gebruikers, met name vrouwelijke gebruikers, wat kan bijdragen aan depressie, angst en eetstoornissen.

Degenen die vaak online zijn, hebben ook meer kans om cyberpesten te ervaren, wat verband houdt met depressie en suïcidaal gedrag. Gezien de constante veranderingen in en trends die op online sociale platforms worden geïntroduceerd.


Novus Healing

Wij hebben Novus Healing opgericht als een antwoord op de groeiende geestelijke en fysieke problemen in de wereld.

Te veel mensen ervaren hun leven als frustrerend en zitten niet goed in hun vel. Wij bieden de helpende hand aan voor liefde en balans. Daarnaast kan onze coaching zorgen voor een frisse blik op de wereld die verder gaat dan het materiële.


Novus Healing® holistisch helende energie is een nieuwe helende energie gekanaliseerd door Şeref Ersintepe in 2019. Inmiddels hebben tientallen spiritueel werkenden zich bij hem aangesloten.


Je zult de rust en de rijkheid van het leven weer kunnen ervaren en positief in het leven staan. Je levensfrequentie gaat omhoog, hierdoor zul je automatisch in contact komen met de juiste mensen.


Het is net als een gootsteen. Na verloop van tijd verstopt het zich met haren. Wij ruimen die haren op zodat het water weer goed gaat stromen.


Novus Healing kan het volgende voor jou doen:

  • Een leven met minimale stress
  • Een goede nachtrust
  • Mentale stabiliteit
  • Het verlichten van fysieke klachten
  • Een terugkeer van liefdevolle relaties


Zit je niet lekker in je vel of heb je fysieke klachten, waar je maar niet van af kunt komen?


Oprechtheid en delen zijn op dit pad onontbeerlijk. Wij geloven dat oprechtheid liefde onthult, liefde initieert delen, en delen vergroot licht en kennis. Je bent van harte uitgenodigd om samen met ons op pad te gaan.


Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie.


Satilmis Ersintepe

06 337 335 68


Website: www.novushealing.nl

Deel dit artikel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on email

1 reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Pin It on Pinterest