Aansprakelijkheid

Novus Healing NL maakt je erop attent dat ze geen beloftes of garanties geeft aangaande alle sessies die aangeboden worden.

 

Novus Healing NL verklaart dat de informatie op de website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Echter, zij kan op geen enkele wijze instaan voor de volledigheid van of eventuele fouten in de teksten op deze website.

 

Novus Healing NL aanvaart dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website. Alleen jij bent verantwoordelijk voor het toezien op en het continueren van jouw eigen medische behandeling en zorg. Alle vragen betreffende jouw ziektebeeld en voorgeschreven medicijnen dien je met je arts c.q. specialist te bespreken.

Pin It on Pinterest