Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle sessies van Novus Healing NL

 

  1. De kosten van de sessies worden in rekening gebracht volgens het geldende of overeengekomen tarief. De kosten dienen voor aanvang van de sessie te worden voldaan.
  2. Wij zijn geen artsen. Novus Healing is geen vervangingen van een geneeskundige behandeling en/of medicijnen. Ga bij medische klachten ook naar de huisarts voor een diagnose. Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts of specialist.
  3. Wanneer u bij een arts of specialist onder behandeling bent, blijf dan de behandeling bij deze arts of specialist voortzetten. Wanneer u medicatie gebruikt, voorgeschreven door een arts of specialist, bespreek dan het gebruik met deze arts of specialist. Wijzigingen in het medicatiegebruik dient u altijd in overleg te doen met deze arts of specialist.
  4.  Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht wanneer de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.
  5. De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Novus Healing NL . De practitioner kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van haar cliënt tijdens en buiten het consult. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag/keuzes en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat uit advies/begeleiding. Novus Healing NL biedt aanvullende zorg en is dusdanig niet gericht op klachten en symptomen. Novus Healing geeft derhalve geen garanties voor eventuele verbeteringen in de fysieke en/of psychische gesteldheid.
 
Afzeggingen
  1. Er geldt dat afspraken minimaal 24 uur van te voren dienen te worden afgezegd. Indien de afspraak niet tijdig wordt afgezegd is Novus Healing helaas genoodzaakt de kosten door te berekenen. Bij afzegging vanaf 24 uur tot het moment van aanvang, zal het totaalbedrag in rekening worden gebracht.
  2. Novus Healing kan een uitzondering maken op bovenstaande. Dit kan alleen bij afzeggingen die zijn ontstaan door zeer ernstige omstandigheden, die buiten uw schuld zijn ontstaan.

Pin It on Pinterest