Hoe voorkomen we negativiteit?

Soms vraag je je af waarom de sfeer in een bepaalde groep of familie zo negatief is, met andere woorden: waar komen de energielekkages vandaan. Wie haalt de stemming omlaag ?


Het is niet zoals je afvragen waar de elektriciteitslekkage in het huis vandaan komt, alsof er een elektriciteitslek is in de woonkamer van een huis, de elektricien bellen, de kabels laten nakijken en zich afvragen waar het lek zit. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken bij het lekken van energie. 


Het is niet zo alsof een familielid of een individu energie van de anderen wegzuigt. Die persoon is bijvoorbeeld heel negatief over anderen. De anderen in het huis hebben er weldegelijk ook mee te maken.


De hier genoemde energielekkage is de energielekkage binnen elk individu. Het is dus niet zoals een elektriciteitslek op een punt in huis, niet zoals een energielek bestaande uit een enkele persoon, x persoon in de groep. In plaats van te zoeken naar iets als een crimineel, een verantwoordelijke persoon, de bron van een energielek, waar het vandaan komt, hoe het ontstaat, moet het individu zich tot zichzelf wenden en de gebeurtenissen observeren en bekijken om te zien wat de lekken kunnen zijn in zichzelf.


Als er een verantwoordelijkheid is voor negatieve lekkage of energielekkage, kan deze verantwoordelijkheid gemakkelijk gelijk worden verdeeld over iedereen in de groep of familie, want het is niet iets dat een enkele persoon hier doet. Als er nu 10 mensen in een groep/familie/bedrijf zijn, moeten we het in tien gelijke delen verdelen. Als we elk van hen een tien-eenheid geven, zou elk van hen voor hun eigen tien moeten zorgen, want deze tien is van mij, net zoals de andere vriend zijn deel heeft… Niemand zou moeten zeggen, zijn of haar kan 12 zijn en de mijne kan 8 zijn. 


Wij zijn goed en de anderen slecht


Over het algemeen is de insteek dat we zelf goed zijn, de buitenstaanders slecht, we doen sommige dingen beter. Er wordt gedacht dat wij zelf toleranter zijn, dat wij minder emotioneel zijn, dat de andere persoon een aantal negatieve eigenschappen heeft, zoals wraakzucht en boosheid. Negatieve eigenschappen worden vaak extern toegeschreven. Aan het onszelf worden juist positieve eigenschappen toegeschreven. Dit is een onbewuste verdedigingsmechanisme. Omdat iedereen daar van uitgaat, dat de ander negatief is en zichzelf positief is, daarom is niemand schuldig of verantwoordelijk. Dit is een beschuldiging, geen kwestie van oordeel. Er wordt alleen ter informatie gezegd.


Iedereen zou zijn aandeel onder de loep moeten nemen. Deze tien is van mij, noch negen, noch elf, maar tien in totaal. Dit is wat je daarna zou moeten zien: wat gebeurt er in dat stuk van tien dat van ons is? Je moet vragen waar de lekken vandaan komen. 


Het antwoord dat ieder van ons hierop zal geven, zal van de ander verschillen, de zwakheden van ieder van ons zijn verschillend van de ander. Sommigen hebben een zwak voor hun kinderen, sommigen hebben een zwak voor geld, sommigen hebben een zwak voor wereldse genoegens, sommigen hebben een zwak voor eten. Sommigen hebben een zwak voor reizen en gaan de hele wereld rond. Dit is een wereld vol zwakte.


Omdat we allemaal verschillende zwakheden hebben, zullen de lekkages verschillen. Wij moeten in de eerste plaats hierop concentreren.


Dat wil zeggen, wij moeten ons allereerst richten op ons eigen aandeel in de negativiteit en deze onder ogen zien en niet zoeken naar elders. Begrijp je zwakheden met je hart, voel het, claim de woorden, bezit deze woorden met hun ware betekenis. 


Vraag je vervolgens af: “Waarom veroorzaak ik deze lekkages ben ik de tien procent in deze groep/familie vanwege mijn zwakheden?” Denk er niet aan om bij voorbaat je andere vriend of familielid de schuld te geven. Het zou een nutteloze poging zijn om uw geest bezig te houden door te zeggen: “Nou, dat komt omdat hij die en die zwakheden heeft, meneer, dit percentage is te wijten aan die zwakheden.” 


Je kunt iemand zwakheden niet weten. Als hij het niet weet kun jij het zeker niet weten. Zelfs als je de dingen die je als je zwakheden accepteert, zijn het misschien niet je echte. Het kan nodig zijn om dieper te zoeken naar echte zwakheden, soms hebben we moeite om onze diepste zwakheden te accepteren.


We halen morele en ethische regels aan als onbewuste verdedigingsmechanismen  en proberen deze zwakheden te verbergen. Daarom zijn we niet eens bewust dat we zulke zwakheden hebben. 


Als een gids naar toekomt en zegt: “Weet je wel dat je een zwak hebt voor blauwe schoenen?”. Dan heb je deze zwakheid misschien zo diep begraven vanwege sociale overtuigingen, sociale gebruiken en vooroordelen dat je het niet eens merkt. 


In samenleving A is er bijvoorbeeld een norm dat het erg beschamend is om blauwe schoenen te dragen. Een persoon kan echter deze zwakte zo ver weggeduwd hebben dat hij het zelf niet eens weet, als je het in zijn gezicht zegt, zal hij je vrolijk aankijken. Denk daarom niet dat je je bewust bent van al je zwakheden en denk niet dat je elke zwakte van de ander kunt zien. zo bekwaam en ontwikkeld ben je niet.


Laten we terug naar onszelf gaan


Beschouw dit alleen als informatie en niet veroordelend. Je hebt bepaalde competenties en capaciteiten, hoe kun je een ander leren kennen en zijn tekortkomingen zien als je jezelf nog niet helemaal kent. Dus laten we onze blik van buiten naar binnen wenden, laten we stoppen met naar elkaar te kijken, stoppen met zoeken naar elkaars tekortkomingen en gebreken, en stoppen met kleine dingen groot te maken. Laten we alleen zijn met onszelf, laten we terug gaan naar onszelf, laten we naar onszelf kijken.


 Als je op een dag deze wereld verlaat, zul je geen van de mensen in deze kamer of in je leven met je mee kunnen nemen. Omdat je alleen bent gekomen, ga je hier alleen weg, word je begroet door enkele gidsen en maak je een analyse om je leven te herzien. Je gaat naar een proces waarin je begrijpt wat je hebt ontvangen en wat niet, en in dit proces zul je alleen jezelf evalueren. 


Je zult zien wat ik heb gekocht en wat ik niet heb gekregen. Daarom is het belangrijkste startpunt van zelfkennisstudies bijna als “Sterf voordat je sterft”. Hier is het in zekere zin alsof je van binnen sterft, dat wil zeggen, je moet je banden met de buitenkant zo sterk verbreken tijdens deze studies en zo veel naar binnen keren , je moet alleen met jezelf zijn.


Je zou in staat moeten zijn om externe focus en sociale acceptatie, sociale normen kwijt te raken. Het moet allemaal worden weggelaten, want geloof je echt dat je weet wat goed en wat fout is? Je bepaalt wat goed en kwaad is, je bepaalt volgens je verleden, het verleden van de mensheid, dat wil zeggen, je wordt beïnvloed door de vermenging van samenlevingen met technologie, die duizenden jaren voor je leefde en bepaalde normen ontwikkelde om de continuïteit van de samenleving handhaven in overeenstemming met de voorwaarden van die dag, om de continuïteit van de gemeenschap te verzekeren. Natuurlijk zijn er veranderingen geweest in de normen, maar veel normen stammen uit het verleden. Vrijwel al die vooronderstellingen komen eigenlijk niet overeen met de werkelijkheid.


Kijk, wat waarheid wordt genoemd, is iets anders, en ware universele principes, een universele moraliteit, is iets anders en iets dat tegenwoordig nergens op deze planeet kan worden ervaren. 


In onze samenlevingen is er misschien nog nooit een groter egocentrisme een een extreem individualisme geweest dan nu. Er geldt de slang die mij niet treft moge duizend jaar leven en we zijn geneigd elkaar niet te helpen, zelfs als iemand naast ons geslagen wordt. Sommige acties zijn ronduit brutaal. 


Daarom is het voor ons niet mogelijk om te weten wat goed en wat fout is. Natuurlijk is ons geweten onze gids .


Ons geweten is onze leidraad


Onze grootste gids is de stem van ons geweten. Geloof me, hij praat altijd, als je iets doet of als je een meer ontwikkeld wezen bent, kom je soms in de problemen terwijl je nog aan het nadenken bent voordat je dat ding doet, weet je, zelfs als je erover nadenkt of we dit moeten doen of dat, op het moment dat je zegt dat het niet waar is, er is, dat het waar is. Weet dat die stem de waarheid spreekt. 


Anders voel je je geweten niet en doe je die handeling op een zeer comfortabele manier. Je grootste gids is de stem van je geweten. Je hebt de stem van je geweten nodig om te bepalen wat goed en kwaad is, maar als je de stemmen om je heen zo vaak hoort, hoe hoor je dan de stem van je geweten? 


Als je zintuigen zo open staan voor allerlei soorten lawaai, allerlei soorten beelden, Hoe verwacht je die stem uit je geweten te horen komen? Als je de stem van je geweten niet hoort, hoe kun je dan goed van kwaad onderscheiden? Als u niet weet wat goed of fout is, hoe kunt u dan uw lekken opsporen en uw zwakke punten zien? Om de zwakheden te zien, moet je eerst de stem van je geweten horen.


Identificeren wat een zwakte is


Het is noodzakelijk om te definiëren wat zwakte is, maar als we met een miljoen mensen gaan praten, als we een miljoen onderzoeken doen, zijn er een miljoen verschillende antwoorden. Als we zeggen wat liefde is, wat geluk is, zijn er een miljoen verschillende soorten zwaktes. Het is noodzakelijk om te evalueren wat zwakte is in een meer spirituele zin, natuurlijk, het is geen woord dat we in een zeer positieve zin gebruiken, zoals u begrijpt.


In zekere zin is zwakte eigenlijk onze neiging tot dingen die niet in overeenstemming zijn met universele waarden, universele ethiek, universele regels en universele moraliteit, en ons onvermogen om onszelf tegen te houden.


Er zijn dingen die we allemaal moeten doen, zoals niet liegen, niet roddelen, niet te ver naar het ego luisteren, je niet tot het ego wenden. Als het mogelijk zou zijn om ze allemaal te tellen in één keer zou je niet het aandeel van tien procent hebben dat je vandaag hebt. We moeten dus kijken naar fijnere nuances op fijnere plaatsen. Om te leven in overeenstemming met universele ethiek en waarden en universele principes, is het niet voldoende om de regels van zo’n ruwe realiteit toe te passen.


Als wij hier mensen zijn die diepe spirituele studies doen, het pad van zelfkennis inslaan en een statement hebben gemaakt op dit pad, dan wil ik dit pad bewandelen, ik wil mezelf leren kennen, ik wil mezelf onderwijzen, ik willen nuttig zijn voor mezelf, dan nuttig zijn voor mijn omgeving en dan voor mijn planeet. Als we uitspraken hebben gedaan als “ik wil”, dan moeten we op het pad gaan om veel diepere zwakheden te ontdekken. 


De grootste helper hiervan is onze stem van het geweten, hoe meer we afstompen en de stem van het geweten onderdrukken, hoe meer we falen in het zelfkenniswerk, omdat er niets anders is dat je kan leiden en in leven kan houden in deze studies. Alleen je geweten houdt je in leven…


 Het is niet het geweten van iemand anders, niet wat je gidsen je vertellen, of het geweten van een vriend, alleen jouw geweten. Het geweten van uw echtgenoot of vriend kan ook verkeerd zijn. Het is waar voor hem, maar het kan misleidend zijn voor jou. Jullie hebben allebei een ander geweten. Wat als uw geweten een fijner en beter ontwikkeld geweten is dan het zijne, hoe kunnen zijn raad en advies dan goed voor u zijn? Hij zal je ook verkeerde dingen laten doen. Je hoeft alleen maar de stem van je eigen geweten te horen, en zolang je de stem van je eigen geweten niet hoort, is het niet mogelijk om je zwakheden in reële termen te ontdekken.

 

Waar denk je aan gedurende de dag?


Hier hebben we het over een punt waarop je verantwoordelijk bent, zelfs voor je gedachten, waar je verantwoordelijk bent voor je gedachten, niet alleen voor je daden. Soms produceert denken een soortgelijke energie als het beseffen. Door te denken trek je dat soort energie naar jezelf toe. Daarom ben je ook verantwoordelijk voor je gedachten. Je acties zijn grovere, naar buiten toe geëxternaliseerde energieën. Waar denk je overdag aan, wat gaat er door je heen?


Kun je echt genoeg positieve constructieve, positieve gedachten vasthouden? Of zijn er momenten waarop je op dit moment verstrikt raakt in de draaiende wielen van de wereld? Je moet je dit realiseren, kijk, de planeet bevindt zich momenteel in een grote puinhoop qua energie, stel je een orkaan voor in je geest. 


Er zijn foto’s uit de lucht die de orkaan op de wereld laten zien. De wolken worden wit en het vertelt dat er een orkaan in dat gebied is. Stel je nu voor dat veel orkanen voor op de planeet zoals deze, met wolken erop, maar deze wolken zijn niet wit maar zwart. Jullie planeet wordt momenteel geagiteerd met energieën zoals een pikzwarte wolk die over vele delen van de planeet zweeft, bijna als een wolk. 


Laten we zeggen dat ze 20 km, 150 km of 500 km van je ver af zijn of nog verder. Dan kunnen we zeggen dat er op de andere kant van de wereld orkanen, dat wil zeggen energieën kolken, maar dat ze ons niet kunnen raken. Maar dit is schijn. Een mobiele telefoon werkt zelfs als we op de top van de berg zijn. We zijn allemaal verbonden. Je kunt internetten en bellen met onzichtbare energienetwerken die je niet kunt zien. Op dezelfde manier circuleren deze zwarte energieën over de hele planeet in dimensies en vlakken die je op dit moment niet met je ogen kunt zien.


Je kunt deze zwarte energie, zoals het magnetische veld van je telefoon, niet kwijtraken, waar je ook gaat, of je nu slaapt, in het huis waar je ronddwaalt, op straat waar je weggaat, op de plek waar je nu zit, in de minibus waar je op stapt, op de veerboot, op de top van de berg die je hebt beklommen. Die energie is overal omdat jullie planeet nu moet worden geagiteerd met deze zwarte energieën. Niet omdat je ermee hebt geknoeid, maar omdat het overal is, moet jullie planeet nu overspoeld worden met deze zwarte energieën.


Omdat je al in zo’n gebied woont, zullen er vreemde beelden, vreemde beelden, vreemde energieën je geest binnenstromen. Deze zullen je gedachten vullen. We hebben het over het deel dat op dit moment onafhankelijk is van jou omdat ze bestaan, er is een dimensie die je niet ziet, en er zijn enkele zwarte ideeën, afbeeldingen, formaties, figuren, energieën, een heleboel dingen die nu rondzweven . Stel je voor dat je er constant doorheen gaat, als een mist. Natuurlijk raakt het je ergens, sommigen van jullie hebben er last van, een beeld, een zwart beeld, een gedachte, een negatief zal op dat moment zeker in je hoofd verschijnen. je wordt automatisch een voortvluchtig organisme. 


Zo kun je bijvoorbeeld tot 20% lekkage in je energielichaam verdragen, Lekken tot 20% zijn niet schadelijk voor u, uw omgeving of het werk dat u doet. Als dit percentage boven de 20% komt, word je een voortvluchtig organisme. Dus je hebt nog steeds ontwikkeling nodig, je bent op deze planeet, dus het is natuurlijk om nog wat zwakheden te hebben.


Als we nu een algemene samenvatting maken, beginnend met de eerste vraag, laten we dan een korte samenvatting maken; lekkages zijn aanwezig in elk individu, elk individu moet zijn eigen 10% beschermen. Hij moet naar zichzelf terugkijken, de enige reden voor lekkages is zwakte. De enige manier om zwakheden te ontdekken, is door de stem van het geweten te horen. De manier om de stem van het geweten te horen is door naar binnen te keren, om niet verstrikt te raken in de negatieve energieën van de planeet (de negatieve energieën van de planeet voorkomen dat we naar binnen keren). We gaan stap voor stap terug, dit alles is één stap.


1-Het energielek zit in elk individu.


2-Ieder individu moet voor zichzelf zorgen, allereerst moet hij voor zijn eigen lekkages zorgen.


3-De reden voor de lekkages zijn de zwakheden.


4- Zwakke punten moeten worden aangepakt.


5-Om de zwakheden het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk om de stem van het geweten te horen.


6- Om de stem van het geweten te kunnen horen, is het noodzakelijk om de externe geluiden uit te schakelen en alleen naar de innerlijke stem te gaan en om onze innerlijke stem te kunnen horen.


Dit artikel is eerder gepubliceerd op novushealing.com op 25 oktober 2021.

Ons geboortehuis

“De huizen waarin we zijn geboren, zijn ons grootste geluk of ongeluk. We leren over het leven in de huizen waarin we zijn geboren en we ontmoeten onszelf in die huizen.

De wereld is een veilige plek voor mensen die geliefd zijn en weten dat ze geliefd zijn.


Maar wat als de wereld niet van ons houdt, ons niet waardeert, ons vernedert, ons bang maakt…


Angst is het thuisland van geweld, dan plaatst het leven ons op zo’n pad dat sommigen van ons zowel hun fysieke als mentale gezondheid op dit pad verliezen. En sommigen van hen wekken zo’n angst op dat de wereld bang voor hen is, en zij zijn voor de wereld.”


Kirmizi Oda, Turkse serie, over een aantal mensen die een psychotherapeutische behandeling krijgen.

The Matrix 4

The Matrix 4_2

Gisteren zijn wij naar The Matrix 4 geweest. Een mooie film met prachtige effecten. In 2003 kwam deel 3 uit. Daarna bleef het stil tot vorig jaar. The Matrix staat bekend om zijn spirituele betekenissen. Zo moet de hoofdpersoon, Neo kiezen tussen een rode en blauwe pil. De rode pil staat voor spiritueel ontwaken. 

 

 

De film ving een groeiend gevoel op dat niets echt was en dat alles op een bepaald niveau werd gemanipuleerd, een gevoel dat alleen maar is gegroeid in de 22 jaar sinds de film uitkwam. Verder staat de tegenstelling tussen de vrije wil en het lot centraal. Zo ook in dit deel.

Maar ook het thema van Liefde wordt in dit deel behandeld en het idee van zielematen. “Ik heb nooit geloofd dat ik De Ware was, maar zij wel”, zegt Neo halverwege The Matrix Resurrections.

Neo en Trinity zijn altijd twee kanten van dezelfde Matrix-munt geweest, een hele entiteit gemaakt van twee binaire delen die niet in staat zijn hun volledige potentieel te bereiken zonder de aanwezigheid van de ander. Een aanrader om te kijken.

 

Een positief leven voor morgen

Je bent op deze aarde om je te ontwikkelen in Liefde. Liefde ontvangen en liefde geven. Het begint al vanaf het moment dat we in de baarmoeder belanden. Deze ervaringen tillen je ziel naar een hoger niveau. Er bestaan geen goede of slechte ervaringen. Ze zijn beide nodig om je te laten ontwikkelen. Dus maak ze niet onderdeel van jou, ze zijn slechts lessen om het diploma te laten halen. In een notendop is dit het geheim voor een positief leven voor morgen. Jezelf begrijpen en daarmee anderen begrijpen zonder een negatief oordeel daarvoor te geven.
 

Emoties: wat is Liefde

De internationaal gerenommeerde psychiater, bewustzijnsonderzoeker, spirituele docent en mysticus David R. Hawkins, heeft een bewustzijnsschaal ofwel Scale of Consiousness ontwikkeld. In zijn boek Power vs. Force omschrijft hij de menselijke bewustzijnsniveaus. Dit model heeft de vorm van een piramide die verdeeld is in zeventien horizontale lagen. Deze bewustzijnsniveaus lopen van een ‘laag bewustzijn’ naar een ‘hoog bewustzijn’. Het bovenste gedeelte van de piramide staat voor het ultieme bewustzijn, de onderste laag voor het laagste bewustzijn. Elk bewustzijnsniveau of level correleert met specifieke emoties, gedrag, gedachten, overtuigingen, attitudes en wereldbeelden.

 

Bron: presenttransformatieacademie.com

De laagste niveaus zijn schaamte en schuld, gevolgd door apathie, verdriet, angst, verlangen, woede en trots. Een hoger bewustzijn begint bij moed, de durf om je leven te veranderen. Daarna neutraliteit, bereidheid, acceptatie en rede.

Liefde staat voor de beweging van zielen om een eenheid te vormen. Dat betekent jezelf en elkaar accepteren zoals je bent, neutraal te zijn over je gevoelens of je emoties te begrijpen (rede). Vertrouwen in jezelf en anderen te hebben. De bereidheid om elkaar te helpen. Niet hard zijn over elkaar en anderen maar tolerant over de gemaakte fouten en die inzien als een leerproces. Mensen die positief zijn over hunzelf en anderen. Uiteindelijk leidt tot een leven met balans, vrede en geluk, wat onze natuurlijke staat moet zijn: het gevoel van vrede, kalmte en geluk zonder reden. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn of je beter te voelen, je bent het al.

 

De reis naar je zelf

Alles in het universum beweegt door beïnvloeding. Materie kan niet uit zichzelf bewegen. De aarde draait om de zon dankzij de aantrekking van de zon en de maan cirkelt rond de aarde door beïnvloeding van onze planeet. De beroemde wetenschapper Nikola Tesla schreef dat als je de geheimen van het Universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie”

 

Hetzelfde geldt voor ons lichaam, het beweegt door beïnvloeding van emoties. Onze gevoelens laten onze lichaam op een bepaalde manier trillen. In feite betekent ons waarnemingsvermogen ‘bewust zijn van wat je waarneemt, de betekenis van gebeurtenissen en onze gevoelens begrijpen.

 
Het is noodzakelijk om zowel de betekenis te begrijpen van de invloeden die van de buitenwereld tot ons komen als de betekenis van de gevoelens die ze in ons creëren. “Waar kwam dit gevoel vandaan, waarom voelde ik me ineens zo terwijl ik me zo voelde, wat wil deze verandering in mijn gevoel mij vertellen?” onze vragen in de stijl van ons begrip betekenen dat ons vermogen om bewust te begrijpen en te onderscheiden zal toenemen. In zekere zin betekent dit dat je je spirituele oog moet openen omdat je in een positie bent om de waarheid beter te kennen.

 

Intern kompas

Alle emoties die wij als negatief beschouwen, zijn het gevolg van een gebrek aan liefde of een aspect van liefde. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen waarom je je voor anderen altijd wegcijfert. Dat gedrag kun je door introspectie terugleiden dat je in je jeugd niet gewaardeerd was en daarom op zoek naar de goedkeuring van andere mensen. Als het ware jezelf verkopen. Dit is dus een aspect van liefde: je gewaardeerd voelen of in ieder geval geaccepteerd worden zoals je bent.

 
Je kunt je afvragen waarom je gewelddadig reageert. Is het omdat je dat zo gewend bent en je geen liefdevolle relaties hebt gehad? Je kunt je afvragen waarom je zo materialistisch bent? Is het omdat je je gewaardeerd wilt voelen door middel van geld?

 
Je kunt je afvragen waarom je zoveel verwachtingen hebt? Is het omdat je weinig zelfvertrouwen hebt doordat je vroeger negatief werd beoordeeld?

 
Op deze manier bouw je een intern geweten op. Je kunt daarmee je gevoelens en daden herkennen. Zoals de Russische filosoof Oespenski beschrijft in de “Vierde Weg“: eerst negatieve emoties, verlangens, intenties en verbeeldingen herkennen, ze vervolgens beheersen en ten slotte in de realiteit van de plicht stappen door objectief bewustzijn te ontwikkelen. Het is makkelijk gezegd dan gedaan, het kost veel beproevingen en veel lijden.
 

Vrede en geluk zonder reden

Elke emotie is te herleiden naar een aspect van liefde. Deze gevoelens herkennen levert begrip voor onszelf op. Dit begrip is nodig om de ziel te ontwikkelen. Deze wereld is net als een school waarin we ons diploma in de liefde moeten halen. De vakken zijn bekend en we moeten ze leren begrijpen. Onszelf ontdekken betekent tegelijkertijd dat we weten begrip voor andere mensen ontwikkelen. We maken allemaal hetzelfde examen. Onder de motorkap zijn we helemaal niet verschillend.

 
Als iemand egoïstisch is, begrijpen we dat die persoon zelf nooit liefde heeft gekend of liefde voor anderen heeft gevoeld. Als iemand negatief is, kan dat komen omdat dat normaal was tijdens zijn jeugd en zijn verdere leven. Het is niet een inherente eigenschap van hem maar iets dat een patroon is geworden en daarmee zijn persoonlijkheid heeft gevormd.

 
Het vergt moed om deze rollen en trauma’s te doorzien en te doorbreken. Daarmee kunnen we ook de rolpatronen en trauma’s van anderen zien. We hoeven dan niet iets te zien in termen van negatieve en positieve energie, we hoeven mensen niet te veroordelen. Daarmee worden we neutraal en zijn bereid om ook anderen te helpen. Het leidt tot acceptatie van ons lot, we weten dat het leven bestaat uit proeven in liefde en dat we niet onze persoonlijkheid zijn. Je begrijpt je emoties en accepteert ze. Als we hierin slagen, dan zal ons leven uiteindelijk gebalanceerd zijn, vol liefde, vrede en geluk.
 

Wij bieden een helpende hand

Wij begrijpen dat het moeilijk is om deze reis naar jezelf te maken. We willen je helpen. Trauma, verwonding, conflict, crisis, stress en zich herhalende negatieve/destructieve gebeurtenissen nestelen zich in ons energieveld en hopen zich op.

 Na verloop van tijd uiten ze zich in fysieke spanning, pijntjes en kwalen, emotionele stress, chronische ziekte, ongemak, relaties en een gevoel van ‘vastzitten’ in het leven.

 
Relaties die mislukken, de essentie van het leven wordt vergeten en kleine pijntjes worden grote struikelblokken. Dit alles leidt tot stress, een slechte nachtrust en naast mentale- ook fysieke klachten.

Novus Healing kan er voor zorgen dat je weer balans vindt door je te zuiveren. Op deze manier kun je schoon aan je reis beginnen.

Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie.

Satilmis Ersintepe

06 337 335 68

Website: www.novushealing.nl

Gratis sessie tegen winterdip

Winterdip

De koude en donkere dagen zijn weer aangebroken. Zodra de klok een uur is teruggedraaid, slaat bij veel mensen de winterdip toe. Klachten als vermoeidheid, somberheid en lusteloosheid komen vaak voor. Herkenbaar?


Bij een winterdip heb je last van een slecht humeur door de korte, donkere dagen. Sommige mensen raken volledig van slag. Zij lijden aan wat heet “winterdepressie”, een mentale en voor velen ongrijpbare ziekte. Slaapproblemen, eetstoornissen, hormonale schommelingen, stemmingswisselingen, en concentratieverlies zijn maar een paar voorbeelden van klachten die mensen met winterdepressie hebben.


Wij bieden een gratis sessie aan voor de koude donkere dagen. Zo kun je weer fitter, lichter, vrijer, in verbinding met jezelf en meer energiek voelen. Deze sessie zal hoop en kracht bieden voor diegene die dit nodig hebben of missen; ook als je het niet nodig denkt te hebben ben je van harte welkom in deze sessie.

 

Hoe werkt het ?

Novus Healing is een nieuwe helende energie gekanaliseerd door Şeref Ersintepe in 2019. Inmiddels hebben tientallen spiritueel werkenden zich bij hem aangesloten. De energie die niets anders is dan eeuwige liefde, verbindt je met je innerlijke wijsheid. De lagen van je energetische, mentale, emotionele en fysieke lichaam worden gereinigd.


Wij doen deze sessie live op Instagram. Iedereen kan deelnemen en het is geheel kosteloos. Voeg ons op Instagram toe: novushealingnl of via https://www.instagram.com/novushealingnl/

 

Wanneer ?

Wij willen deze sessie op donderdag 25 november 2021 doen om 19:45 uur. Het zal 45 minuten duren. De sessie is geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Hoe voorbereiden op een sessie ?

In een stille donkere omgeving liggen we op onze rug met onze armen langs onze zijden. Onze ogen blijven tijdens de gehele sessie gesloten. Geen muziek en geen geuren. We volgen onze adem en ons lichaam.


Zeg dit hardop: Ik stel mijn hele wezen open voor goddelijke energie en accepteer het voor liefde en genezing.


Zonder enige verwachting laten we ons tijdens de sessie met de stroom meegaan. We staan de verschillende sensaties in ons lichaam toe en tonen geen weerstand.

 

Opmerkingen:

-De energie zorgt ervoor dat iedereen krijgt wat zijn of haar behoefte is (Balans en heling in de fysieke, mentale, spirituele en emotionele lagen. Wat de persoon ook nodig heeft, het gebeurt tijdens de sessie).


-Tijdens de sessie kun je verschillende ervaringen opdoen en visioenen zien. Laat ze allemaal toe. Het kan geen van beide zijn, dus u hoeft zich er geen zorgen over te maken. Het balanceren kan op een ander niveau zijn begonnen en zal zich in je leven en bewustzijn manifesteren wanneer de tijd daar is.


-Onthoud dat het proces van persoon tot persoon verschilt. De ervaring van iemand anders is niet zoals die van jou, dus vergelijk niet.


-Wij garanderen niets, maar hopen dat je je beter zal voelen.


Deel je ervaringen met ons.

Het geheim van een gezonde samenleving

gelukkige mensen

Steeds meer mensen voelen zich niet gelukkig en zitten niet lekker in hun vel. Het aantal mensen met mentale klachten neemt schrikbarend toe. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd 1 op de 4 mensen op enig moment in hun leven te maken zal krijgen met een slechte geestelijke gezondheid of psychische aandoening. Wereldwijd lijden 350 miljoen mensen aan een depressie. Volgens de WHO plegen elk jaar naar schatting 800.000 mensen zelfmoord – bijna twee keer zoveel als het aantal mensen dat door malaria wordt gedood.

 

Novus Healing is opgericht als een antwoord op de groeiende geestelijke en fysieke problemen in de wereld. Te veel mensen ervaren hun leven als frustrerend en zitten niet goed in hun vel. Wij bieden de helpende hand aan voor liefde en balans.

 

Een gezonde samenleving begint bij gezonde individuen die liefde kennen, zichzelf accepteren zoals ze zijn, zelfvertrouwen hebben, zichzelf waarderen, niet hard zijn over zichzelf maar tolerant over de gemaakte fouten en die inzien als een leerproces. Mensen die positief zijn over hunzelf. Uiteindelijk leidt tot een leven met balans, vrede en geluk, wat onze natuurlijke staat moet zijn: het gevoel van vrede, kalmte en geluk zonder reden. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn of je beter te voelen, je bent het al.

 

Gezonde individuen vormen de basis voor een gezonde maatschappij. Een samenleving die gebaseerd is op mensen die elkaar accepteren zoals ze zijn, elkaar waarderen en positief zijn over elkaar en tolerant zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een maatschappij met individuen die betere beslissingen kunnen nemen en de uitdagingen van onze tijd zoals klimaatproblemen en corona kunnen aanpakken. Dat is in een notendop het geheim van de liefde.

 

Dat is onze missie als Novushealing : voor een wereld vol geluk, liefde en eenheid. Bij Novus Healing geloven we in een wereld waar iedereen in haar element zit, elkaar positief waardeert en zich geaccepteerd voelt zoals ze zijn. Novus Healing voorziet mensen van liefde en balans, en helpt de rijkheid en positiviteit van het leven weer terug te vinden.

 

Je zult de rust en de rijkheid van het leven weer kunnen ervaren en positief in het leven staan. Je levensfrequentie gaat omhoog, hierdoor kom je automatisch in contact met de juiste mensen.

 

Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie.

Satilmis Ersintepe

06 337 335 68

Website: www.novushealing.nl

Stress niet lekker in je vel

Stress

Soms zit het tegen en lijkt het of je verdrinkt in emoties. Je ervaart het als iets vervelend , maar je kunt niet direct een oorzaak aanwijzen.

Trauma, verwonding, conflict, crisis, stress en zich herhalende negatieve/destructieve gebeurtenissen nestelen zich in ons energieveld en hopen zich op.Na verloop van tijd uiten ze zich in fysieke spanning, pijntjes en kwalen, emotionele stress, chronische ziekte, ongemak, relaties en een gevoel van ‘vastzitten’ in het leven.

 

Novus Healing kan er voor zorgen dat je weer balans vindt door je te zuiveren.

 

De positieve ervaringen van onze klanten geven ons nieuwe energie:

Ervaringen

Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie: https://novushealing.nl/contact/

Pin It on Pinterest