Hoe voorkomen we negativiteit?

Soms vraag je je af waarom de sfeer in een bepaalde groep of familie zo negatief is, met andere woorden: waar komen de energielekkages vandaan. Wie haalt de stemming omlaag ?


Het is niet zoals je afvragen waar de elektriciteitslekkage in het huis vandaan komt, alsof er een elektriciteitslek is in de woonkamer van een huis, de elektricien bellen, de kabels laten nakijken en zich afvragen waar het lek zit. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken bij het lekken van energie. 


Het is niet zo alsof een familielid of een individu energie van de anderen wegzuigt. Die persoon is bijvoorbeeld heel negatief over anderen. De anderen in het huis hebben er weldegelijk ook mee te maken.


De hier genoemde energielekkage is de energielekkage binnen elk individu. Het is dus niet zoals een elektriciteitslek op een punt in huis, niet zoals een energielek bestaande uit een enkele persoon, x persoon in de groep. In plaats van te zoeken naar iets als een crimineel, een verantwoordelijke persoon, de bron van een energielek, waar het vandaan komt, hoe het ontstaat, moet het individu zich tot zichzelf wenden en de gebeurtenissen observeren en bekijken om te zien wat de lekken kunnen zijn in zichzelf.


Als er een verantwoordelijkheid is voor negatieve lekkage of energielekkage, kan deze verantwoordelijkheid gemakkelijk gelijk worden verdeeld over iedereen in de groep of familie, want het is niet iets dat een enkele persoon hier doet. Als er nu 10 mensen in een groep/familie/bedrijf zijn, moeten we het in tien gelijke delen verdelen. Als we elk van hen een tien-eenheid geven, zou elk van hen voor hun eigen tien moeten zorgen, want deze tien is van mij, net zoals de andere vriend zijn deel heeft… Niemand zou moeten zeggen, zijn of haar kan 12 zijn en de mijne kan 8 zijn. 


Wij zijn goed en de anderen slecht


Over het algemeen is de insteek dat we zelf goed zijn, de buitenstaanders slecht, we doen sommige dingen beter. Er wordt gedacht dat wij zelf toleranter zijn, dat wij minder emotioneel zijn, dat de andere persoon een aantal negatieve eigenschappen heeft, zoals wraakzucht en boosheid. Negatieve eigenschappen worden vaak extern toegeschreven. Aan het onszelf worden juist positieve eigenschappen toegeschreven. Dit is een onbewuste verdedigingsmechanisme. Omdat iedereen daar van uitgaat, dat de ander negatief is en zichzelf positief is, daarom is niemand schuldig of verantwoordelijk. Dit is een beschuldiging, geen kwestie van oordeel. Er wordt alleen ter informatie gezegd.


Iedereen zou zijn aandeel onder de loep moeten nemen. Deze tien is van mij, noch negen, noch elf, maar tien in totaal. Dit is wat je daarna zou moeten zien: wat gebeurt er in dat stuk van tien dat van ons is? Je moet vragen waar de lekken vandaan komen. 


Het antwoord dat ieder van ons hierop zal geven, zal van de ander verschillen, de zwakheden van ieder van ons zijn verschillend van de ander. Sommigen hebben een zwak voor hun kinderen, sommigen hebben een zwak voor geld, sommigen hebben een zwak voor wereldse genoegens, sommigen hebben een zwak voor eten. Sommigen hebben een zwak voor reizen en gaan de hele wereld rond. Dit is een wereld vol zwakte.


Omdat we allemaal verschillende zwakheden hebben, zullen de lekkages verschillen. Wij moeten in de eerste plaats hierop concentreren.


Dat wil zeggen, wij moeten ons allereerst richten op ons eigen aandeel in de negativiteit en deze onder ogen zien en niet zoeken naar elders. Begrijp je zwakheden met je hart, voel het, claim de woorden, bezit deze woorden met hun ware betekenis. 


Vraag je vervolgens af: “Waarom veroorzaak ik deze lekkages ben ik de tien procent in deze groep/familie vanwege mijn zwakheden?” Denk er niet aan om bij voorbaat je andere vriend of familielid de schuld te geven. Het zou een nutteloze poging zijn om uw geest bezig te houden door te zeggen: “Nou, dat komt omdat hij die en die zwakheden heeft, meneer, dit percentage is te wijten aan die zwakheden.” 


Je kunt iemand zwakheden niet weten. Als hij het niet weet kun jij het zeker niet weten. Zelfs als je de dingen die je als je zwakheden accepteert, zijn het misschien niet je echte. Het kan nodig zijn om dieper te zoeken naar echte zwakheden, soms hebben we moeite om onze diepste zwakheden te accepteren.


We halen morele en ethische regels aan als onbewuste verdedigingsmechanismen  en proberen deze zwakheden te verbergen. Daarom zijn we niet eens bewust dat we zulke zwakheden hebben. 


Als een gids naar toekomt en zegt: “Weet je wel dat je een zwak hebt voor blauwe schoenen?”. Dan heb je deze zwakheid misschien zo diep begraven vanwege sociale overtuigingen, sociale gebruiken en vooroordelen dat je het niet eens merkt. 


In samenleving A is er bijvoorbeeld een norm dat het erg beschamend is om blauwe schoenen te dragen. Een persoon kan echter deze zwakte zo ver weggeduwd hebben dat hij het zelf niet eens weet, als je het in zijn gezicht zegt, zal hij je vrolijk aankijken. Denk daarom niet dat je je bewust bent van al je zwakheden en denk niet dat je elke zwakte van de ander kunt zien. zo bekwaam en ontwikkeld ben je niet.


Laten we terug naar onszelf gaan


Beschouw dit alleen als informatie en niet veroordelend. Je hebt bepaalde competenties en capaciteiten, hoe kun je een ander leren kennen en zijn tekortkomingen zien als je jezelf nog niet helemaal kent. Dus laten we onze blik van buiten naar binnen wenden, laten we stoppen met naar elkaar te kijken, stoppen met zoeken naar elkaars tekortkomingen en gebreken, en stoppen met kleine dingen groot te maken. Laten we alleen zijn met onszelf, laten we terug gaan naar onszelf, laten we naar onszelf kijken.


 Als je op een dag deze wereld verlaat, zul je geen van de mensen in deze kamer of in je leven met je mee kunnen nemen. Omdat je alleen bent gekomen, ga je hier alleen weg, word je begroet door enkele gidsen en maak je een analyse om je leven te herzien. Je gaat naar een proces waarin je begrijpt wat je hebt ontvangen en wat niet, en in dit proces zul je alleen jezelf evalueren. 


Je zult zien wat ik heb gekocht en wat ik niet heb gekregen. Daarom is het belangrijkste startpunt van zelfkennisstudies bijna als “Sterf voordat je sterft”. Hier is het in zekere zin alsof je van binnen sterft, dat wil zeggen, je moet je banden met de buitenkant zo sterk verbreken tijdens deze studies en zo veel naar binnen keren , je moet alleen met jezelf zijn.


Je zou in staat moeten zijn om externe focus en sociale acceptatie, sociale normen kwijt te raken. Het moet allemaal worden weggelaten, want geloof je echt dat je weet wat goed en wat fout is? Je bepaalt wat goed en kwaad is, je bepaalt volgens je verleden, het verleden van de mensheid, dat wil zeggen, je wordt beïnvloed door de vermenging van samenlevingen met technologie, die duizenden jaren voor je leefde en bepaalde normen ontwikkelde om de continuïteit van de samenleving handhaven in overeenstemming met de voorwaarden van die dag, om de continuïteit van de gemeenschap te verzekeren. Natuurlijk zijn er veranderingen geweest in de normen, maar veel normen stammen uit het verleden. Vrijwel al die vooronderstellingen komen eigenlijk niet overeen met de werkelijkheid.


Kijk, wat waarheid wordt genoemd, is iets anders, en ware universele principes, een universele moraliteit, is iets anders en iets dat tegenwoordig nergens op deze planeet kan worden ervaren. 


In onze samenlevingen is er misschien nog nooit een groter egocentrisme een een extreem individualisme geweest dan nu. Er geldt de slang die mij niet treft moge duizend jaar leven en we zijn geneigd elkaar niet te helpen, zelfs als iemand naast ons geslagen wordt. Sommige acties zijn ronduit brutaal. 


Daarom is het voor ons niet mogelijk om te weten wat goed en wat fout is. Natuurlijk is ons geweten onze gids .


Ons geweten is onze leidraad


Onze grootste gids is de stem van ons geweten. Geloof me, hij praat altijd, als je iets doet of als je een meer ontwikkeld wezen bent, kom je soms in de problemen terwijl je nog aan het nadenken bent voordat je dat ding doet, weet je, zelfs als je erover nadenkt of we dit moeten doen of dat, op het moment dat je zegt dat het niet waar is, er is, dat het waar is. Weet dat die stem de waarheid spreekt. 


Anders voel je je geweten niet en doe je die handeling op een zeer comfortabele manier. Je grootste gids is de stem van je geweten. Je hebt de stem van je geweten nodig om te bepalen wat goed en kwaad is, maar als je de stemmen om je heen zo vaak hoort, hoe hoor je dan de stem van je geweten? 


Als je zintuigen zo open staan voor allerlei soorten lawaai, allerlei soorten beelden, Hoe verwacht je die stem uit je geweten te horen komen? Als je de stem van je geweten niet hoort, hoe kun je dan goed van kwaad onderscheiden? Als u niet weet wat goed of fout is, hoe kunt u dan uw lekken opsporen en uw zwakke punten zien? Om de zwakheden te zien, moet je eerst de stem van je geweten horen.


Identificeren wat een zwakte is


Het is noodzakelijk om te definiëren wat zwakte is, maar als we met een miljoen mensen gaan praten, als we een miljoen onderzoeken doen, zijn er een miljoen verschillende antwoorden. Als we zeggen wat liefde is, wat geluk is, zijn er een miljoen verschillende soorten zwaktes. Het is noodzakelijk om te evalueren wat zwakte is in een meer spirituele zin, natuurlijk, het is geen woord dat we in een zeer positieve zin gebruiken, zoals u begrijpt.


In zekere zin is zwakte eigenlijk onze neiging tot dingen die niet in overeenstemming zijn met universele waarden, universele ethiek, universele regels en universele moraliteit, en ons onvermogen om onszelf tegen te houden.


Er zijn dingen die we allemaal moeten doen, zoals niet liegen, niet roddelen, niet te ver naar het ego luisteren, je niet tot het ego wenden. Als het mogelijk zou zijn om ze allemaal te tellen in één keer zou je niet het aandeel van tien procent hebben dat je vandaag hebt. We moeten dus kijken naar fijnere nuances op fijnere plaatsen. Om te leven in overeenstemming met universele ethiek en waarden en universele principes, is het niet voldoende om de regels van zo’n ruwe realiteit toe te passen.


Als wij hier mensen zijn die diepe spirituele studies doen, het pad van zelfkennis inslaan en een statement hebben gemaakt op dit pad, dan wil ik dit pad bewandelen, ik wil mezelf leren kennen, ik wil mezelf onderwijzen, ik willen nuttig zijn voor mezelf, dan nuttig zijn voor mijn omgeving en dan voor mijn planeet. Als we uitspraken hebben gedaan als “ik wil”, dan moeten we op het pad gaan om veel diepere zwakheden te ontdekken. 


De grootste helper hiervan is onze stem van het geweten, hoe meer we afstompen en de stem van het geweten onderdrukken, hoe meer we falen in het zelfkenniswerk, omdat er niets anders is dat je kan leiden en in leven kan houden in deze studies. Alleen je geweten houdt je in leven…


 Het is niet het geweten van iemand anders, niet wat je gidsen je vertellen, of het geweten van een vriend, alleen jouw geweten. Het geweten van uw echtgenoot of vriend kan ook verkeerd zijn. Het is waar voor hem, maar het kan misleidend zijn voor jou. Jullie hebben allebei een ander geweten. Wat als uw geweten een fijner en beter ontwikkeld geweten is dan het zijne, hoe kunnen zijn raad en advies dan goed voor u zijn? Hij zal je ook verkeerde dingen laten doen. Je hoeft alleen maar de stem van je eigen geweten te horen, en zolang je de stem van je eigen geweten niet hoort, is het niet mogelijk om je zwakheden in reële termen te ontdekken.

 

Waar denk je aan gedurende de dag?


Hier hebben we het over een punt waarop je verantwoordelijk bent, zelfs voor je gedachten, waar je verantwoordelijk bent voor je gedachten, niet alleen voor je daden. Soms produceert denken een soortgelijke energie als het beseffen. Door te denken trek je dat soort energie naar jezelf toe. Daarom ben je ook verantwoordelijk voor je gedachten. Je acties zijn grovere, naar buiten toe geëxternaliseerde energieën. Waar denk je overdag aan, wat gaat er door je heen?


Kun je echt genoeg positieve constructieve, positieve gedachten vasthouden? Of zijn er momenten waarop je op dit moment verstrikt raakt in de draaiende wielen van de wereld? Je moet je dit realiseren, kijk, de planeet bevindt zich momenteel in een grote puinhoop qua energie, stel je een orkaan voor in je geest. 


Er zijn foto’s uit de lucht die de orkaan op de wereld laten zien. De wolken worden wit en het vertelt dat er een orkaan in dat gebied is. Stel je nu voor dat veel orkanen voor op de planeet zoals deze, met wolken erop, maar deze wolken zijn niet wit maar zwart. Jullie planeet wordt momenteel geagiteerd met energieën zoals een pikzwarte wolk die over vele delen van de planeet zweeft, bijna als een wolk. 


Laten we zeggen dat ze 20 km, 150 km of 500 km van je ver af zijn of nog verder. Dan kunnen we zeggen dat er op de andere kant van de wereld orkanen, dat wil zeggen energieën kolken, maar dat ze ons niet kunnen raken. Maar dit is schijn. Een mobiele telefoon werkt zelfs als we op de top van de berg zijn. We zijn allemaal verbonden. Je kunt internetten en bellen met onzichtbare energienetwerken die je niet kunt zien. Op dezelfde manier circuleren deze zwarte energieën over de hele planeet in dimensies en vlakken die je op dit moment niet met je ogen kunt zien.


Je kunt deze zwarte energie, zoals het magnetische veld van je telefoon, niet kwijtraken, waar je ook gaat, of je nu slaapt, in het huis waar je ronddwaalt, op straat waar je weggaat, op de plek waar je nu zit, in de minibus waar je op stapt, op de veerboot, op de top van de berg die je hebt beklommen. Die energie is overal omdat jullie planeet nu moet worden geagiteerd met deze zwarte energieën. Niet omdat je ermee hebt geknoeid, maar omdat het overal is, moet jullie planeet nu overspoeld worden met deze zwarte energieën.


Omdat je al in zo’n gebied woont, zullen er vreemde beelden, vreemde beelden, vreemde energieën je geest binnenstromen. Deze zullen je gedachten vullen. We hebben het over het deel dat op dit moment onafhankelijk is van jou omdat ze bestaan, er is een dimensie die je niet ziet, en er zijn enkele zwarte ideeën, afbeeldingen, formaties, figuren, energieën, een heleboel dingen die nu rondzweven . Stel je voor dat je er constant doorheen gaat, als een mist. Natuurlijk raakt het je ergens, sommigen van jullie hebben er last van, een beeld, een zwart beeld, een gedachte, een negatief zal op dat moment zeker in je hoofd verschijnen. je wordt automatisch een voortvluchtig organisme. 


Zo kun je bijvoorbeeld tot 20% lekkage in je energielichaam verdragen, Lekken tot 20% zijn niet schadelijk voor u, uw omgeving of het werk dat u doet. Als dit percentage boven de 20% komt, word je een voortvluchtig organisme. Dus je hebt nog steeds ontwikkeling nodig, je bent op deze planeet, dus het is natuurlijk om nog wat zwakheden te hebben.


Als we nu een algemene samenvatting maken, beginnend met de eerste vraag, laten we dan een korte samenvatting maken; lekkages zijn aanwezig in elk individu, elk individu moet zijn eigen 10% beschermen. Hij moet naar zichzelf terugkijken, de enige reden voor lekkages is zwakte. De enige manier om zwakheden te ontdekken, is door de stem van het geweten te horen. De manier om de stem van het geweten te horen is door naar binnen te keren, om niet verstrikt te raken in de negatieve energieën van de planeet (de negatieve energieën van de planeet voorkomen dat we naar binnen keren). We gaan stap voor stap terug, dit alles is één stap.


1-Het energielek zit in elk individu.


2-Ieder individu moet voor zichzelf zorgen, allereerst moet hij voor zijn eigen lekkages zorgen.


3-De reden voor de lekkages zijn de zwakheden.


4- Zwakke punten moeten worden aangepakt.


5-Om de zwakheden het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk om de stem van het geweten te horen.


6- Om de stem van het geweten te kunnen horen, is het noodzakelijk om de externe geluiden uit te schakelen en alleen naar de innerlijke stem te gaan en om onze innerlijke stem te kunnen horen.


Dit artikel is eerder gepubliceerd op novushealing.com op 25 oktober 2021.

The Matrix 4

The Matrix 4_2

Gisteren zijn wij naar The Matrix 4 geweest. Een mooie film met prachtige effecten. In 2003 kwam deel 3 uit. Daarna bleef het stil tot vorig jaar. The Matrix staat bekend om zijn spirituele betekenissen. Zo moet de hoofdpersoon, Neo kiezen tussen een rode en blauwe pil. De rode pil staat voor spiritueel ontwaken. 

 

 

De film ving een groeiend gevoel op dat niets echt was en dat alles op een bepaald niveau werd gemanipuleerd, een gevoel dat alleen maar is gegroeid in de 22 jaar sinds de film uitkwam. Verder staat de tegenstelling tussen de vrije wil en het lot centraal. Zo ook in dit deel.

Maar ook het thema van Liefde wordt in dit deel behandeld en het idee van zielematen. “Ik heb nooit geloofd dat ik De Ware was, maar zij wel”, zegt Neo halverwege The Matrix Resurrections.

Neo en Trinity zijn altijd twee kanten van dezelfde Matrix-munt geweest, een hele entiteit gemaakt van twee binaire delen die niet in staat zijn hun volledige potentieel te bereiken zonder de aanwezigheid van de ander. Een aanrader om te kijken.

 

Een digitale depressie onder jongeren

Gefrustreerde jonge vrouw kijkend naar smartphone

Het internet brengt ons dichter bij elkaar. Online gemeenschappen kunnen opgericht worden via social media en bijeenkomsten kunnen vanaf waar dan ook ter wereld gehouden worden via platforms als Zoom, Meets, Teams en noem maar op. Een wereld aan kennis, literatuur en opinies ligt een paar klikken van ons verwijderd. We kunnen onze liefde en ervaringen delen met vrienden en familie aan de andere kant van de wereld. Binnen afzienbare tijd kunnen we waarschijnlijk zelfs in hologram vorm aanschuiven bij de dinertafel. Maar hoeveel van deze utopie is werkelijkheid en wat leidt tot digitale depressie?

 

Voordelen van digitalisering

De meeste mensen zijn de afgelopen twee jaar digitaal een stuk actiever geworden. Goedschiks of kwaadschiks hebben we er allemaal aan moeten geloven. De keuze tussen je sociale leven online onderhouden of dit vrijwel niet doen is snel gemaakt. Meer digitale activiteit leidt doorgaans automatisch tot een samenleving die meer tech-savy. Dit opent vervolgens de deur voor tech bedrijven om een grotere doelgroep aan te spreken, waardoor de digitalisering in versneld tempo plaats kan vinden. Studenten hebben de mogelijkheid om te videobellen met hun opa en oma en colleges konden als vervanging online plaatsvinden. Ik beweer niet dat dit een 1-op-1 vervanging is voor het geen wat normaal had plaatsgevonden, wel is het een prettig alternatief.

 

Hierbij heeft digitalisering veelal de mogelijkheden geboden voor meer onafhankelijkheid. Werknemers hebben laten zien dat ze autonoom kunnen werken. Deze autonomie is doorgaans gepaard gegaan met een verhoogde efficiëntie. Veel bedrijven hanteren inmiddels ook een nieuwe beleid waar gedeeltelijk of volledige de mogelijkheid geboden wordt om vanuit huis te werken. Veel werkgevers zijn bereid deze flexibiliteit door te zetten, lees hier meer. Thuiswerken leidt ook direct tot minder woon-werk verkeer, geen onbelangrijk elementen uitgaande van de doelstelling met betrekking tot klimaatverandering.

 

Digitale afhankelijkheid

We zijn afhankelijk geworden van het internet. Dit is in principe geen probleem, samenleving zijn altijd afhankelijk geweest van een bepaalde vorm van communicatie. Wat wel als zorgwekkend ervaren kan worden is de afhankelijkheid van zogeheten big-tech bedrijven, Facebook (of moet ik Meta zeggen tegenwoordig), Google en Apple om er maar een paar te noemen. Dit laat nog buiten beschouwing de macht die onze- en andere overheden hebben. De schandalen van spionage stapelen zich dusdanig op dat het nauwelijks meer opvallend te noemen is wanneer het wéér bekend wordt dat een geheime dienst ”per ongeluk” vertrouwelijke data gelekt heeft.

 

Veel van jullie herinneren waarschijnlijk nog wel de avond dat de Facebook servers offline gingen. Binnen no time was het wereldnieuws en veel mensen schoten toch flink in de paniek. Maar waarom eigenlijk? Het is niet zo dat een samenleving afhankelijk is van de social media servers van een bedrijf. Nog niet in elk geval. Big tech bedrijven waren al aan het groeien, de Covid pandemie heeft dit louter versneld.

 

De Metaverse

De naamswijziging van Facebook naar Meta deed mijn wenkbrauwen fronsen. Hoe kan een bedrijf met zo’n slechte reputatie een naam kiezen met zo’n heftige lading. De Metaverse wordt doorgaans beschreven als een virtuele wereld waar men interactie kan zoeken met anderen, maar ook met gesimuleerde elementen. Een soort van alternatieve realiteit. Nou bestaat deze tweede werkelijkheid natuurlijk al met het hedendaagse internet, een virtual reality ervaring doet hier echter nog wel een schepje bovenop.

 

Het feit is echter wel dat steeds meer mensen hun realiteit zich vooral in de digitale wereld bevind. Vooral bij jongeren is dit vaak het geval, de zogeheten IPad generatie groeit op achter hun tablet, mobiel of computer. Een Metaverse is de duidelijke volgende stap hier in.

 

Veel mensen zullen nu waarschijnlijk zeggen dat ze geen onderdeel willen zijn van een ”Metaverse”, maar bekijk deze video uit 1999 over mobiele telefoons maar eens.

 

Digitale depressie

Nagenoeg gelijkertijd met de komst van social media zagen we het aantal mensen wat gediagnosticeerd werd met depressie stijgen. Social media is niet de bron van digitale depressie, wel is het een echokamer die dit effect kan verergeren. De deur voor cyber-pesten staat wijd open op social media voor scholieren. Het vergaren van zo veel mogelijk likes en het opbouwen van virtuele populariteit is belangrijker dan ooit. Het niet hebben van een aanwezigheid op bepaalde social media platformen is sociaal onacceptabel. Natuurlijk zijn er ten alle tijden trends en hypes die conform de sociale standaard gevolgd moeten werden. Echter is het zelden zo dogmatisch en betreft het dusdanig irrelevante zaken.

 

Een onderzoek onder tieners heeft aangetoond dat een kwart social media beschouwt als een negatief element in hun leven. Toegegeven, 30% vind het juist positief. Van de negatieve aspecten staat cyber-pesten en het verspreiden van geruchten met stip bovenaan. Andere aspecten zijn: een gebrek aan persoonlijk contact, een onrealistisch zelfbeeld, verslaving en sociale druk. Juist het geen waar Novus Healing niet voor staat.

 

Interactie met vrienden, familie en geliefden is nu ten alle tijden mogelijk. Echter is de interactie die online plaatsvindt vaak objectief, hol en ongeïnspireerd. Fysieke aanrakingen, non verbale communicatie en spontaniteit zijn online niet of lastig na te bootsen. Hierbij worden fysieke activiteiten niet bepaald aangemoedigd wanneer het merendeel van je interactie online is. Hetgeen juist voor middelbare scholieren zo belangrijk is.

 

De algoritmes die bepalen wat je te zien krijgt op platforms als Instagram en vooral TikTok zijn indrukwekkend en intrigrerend. Aan de andere kant ook schokkend om te zien hoe een algoritme op zo’n korte termijn zo goed in inschatting kan maken van jouw interesses en persoonlijkheid. De applicaties zijn zo opgezet dat het psychologisch lastig is om te stoppen met kijken, hierbij wordt het concept van sociale druk meer en meer toegepast. Meer informatie over de algoritmes.

 

Er is geen weg meer terug van social media. Hoe de platforms opgebouwd zijn en hoe we als samenleving gebruik maken van die platforms is het enige wat zal veranderen. Zou een toekomstig platform als een Metaverse echter nog wel bestempeld kunnen worden als sociaal medium? Wanneer we in de nabije toekomst al onze zintuigen kunnen gebruiken in een digitale wereld doet de term social media te kort.

 

Disclaimer

Het is niet eerlijk om de toename in mentale problemen en depressie volledig af te schuiven op digitalisering en social media. Economische zaken als de woningmarkt, de arbeidsgelegenheid in bepaalde gebieden en een inflatie die niet in verhouding staat met de stijging van salarissen zijn ook kwalijke zaken. Hierbij is het toekomstperspectief ten opzichte van klimaatverandering zeer negatief. Angst voor drastische veranderingen in de toekomst en xenofobie in het algemeen zijn van alle tijden en natuurlijke verschijnsels.

 

Hierbij doen technologische ontwikkelingen doorgaans meer goed dan kwaads. Ik geloof niet dat mensen als Zuckerberg en Systrom (oprichter van Instagram) hun platform met kwade intenties opgezet hebben. De mens is innovatief en ook de stijging van digitale depressie kunnen we omdraaien. Virtual reality wordt bijvoorbeeld vaak gecombineerd met fysieke activiteiten om zodoende mensen toch in beweging te krijgen. Een sentiment gaat al langere tijd rond op social media om mentale gezondheid juist te promoten en de standaard van social media niet toe te passen in het hedendaagse leven.

 

Tot slot heb jij de toekomst in eigen hand, voor jezelf, je vrienden en je familie. Het kan lastig zijn om je digitale wereld te limiteren en meer gebruik te maken van de fysieke wereld. Vrijwel alle onderzoeken tonen echter aan dat detoxen en gematigd gebruik essentieel zijn voor de mentale gezondheid. Zoek de oplossingen die het best bij jou passen, en wellicht, kan Novus Healing je hierbij een handje helpen. Kijk verder op onze website om meer over ons te weten te komen.

Een Novus Healing praktijkervaring

op afstand

Voordat ik vertel over mijn Novus Healing praktijkervaring een stukje over mijzelf. Ik ben opgegroeid lerende dat een pragmatische, rationele en tastbare het ‘normaal’ was. Een seculiere opvoeding in het westen- en noorden van Nederland met typische Hollandsche normen en waarden. Vrij saai eigenlijk, maar anderzijds de perfecte mogelijkheid om op te groeien zonder zorgen. Hierbij hebben onderwerpen als spiritualiteit of zelfs mentale gezondheid nooit hoog in het vaandel gestaan.

 

Tot voor kort althans, ik beschouw mijzelf nog steeds niet als een religieus of spiritueel persoon, wel ben ik enorm de waarde en toevoeging in gaan zien. Een afgunst tegen de opsesie van rationaliteit, etnocentrisme en zwart/wit denken omtrent waarheden en overtuigingen ontstond. Interesse in andere achtergronden, culturen en denkwijzes hebben mij laten inzien dat je plank vaak juist volledig misslaat door bij je ‘principes’ te blijven. Zodoende was ik al snel geïnteresseerd toen Satilmis mij vertelde over zijn nieuwe project, Novus Healing.

 

Ik zal nooit beweren dat ik de Nederlandse manier van leven niet fantastisch vind. Het is niet zonder rede dat Nederland een dusdanig welvarend land is met wonderschone plekken, weinig natuur welliswaar. Echter doet het mij deugd dat de zogeheten Mental Health Revolution ook Nederland bereikt heeft. Naar mijn ervaring hebben veel van onze landgenoten nog wel eens de neiging gehad om mentale problemen weg te wuiven.

 

Een stabiele mentale gezondheid begint, en eindigd bij jezelf. Echter raad ik iedereen aan om hulp te zoeken waar nodig, zelfs wanneer je het zelf onnodig acht. Zoals prachtig verwoord door Sadhguru, wanneer je 3 dagen je tanden niet poetst zul je dit niet merken, terwijl je neus recht boven je mond zit. Iedereen in jouw nabije omgeving zal het echter direct door hebben. Sadhguru gebruikt dit als metafoor om mentale problemen aan het licht te brengen. Deze zie je ook niet bij jezelf terwijl het voor een ander overduidelijk is. Check hier de video waar ik het over heb.

 

Maar goed, nu mijn Novus Healing praktijkervaring.

 

Satilmis en Novus Healing kan je niet helpen om magischerwijs al je fysieke- en mentale problemen te verhelpen. Dat is bij mij ook niet gelukt. Wel was het voor mij een nieuwe uitdaging, een nieuw perspectief en bovenal, een nieuwe ervaring. Ik beaam altijd zoveel mogelijk nieuwe dingen te proberen en nieuwe standpunten te verkennen. Tijdens de sessie met Novus Healing voelde ik mij ontspannen en reflecterend terwijl mijn hoofd langzaam leeg werd. Het deed mij denken aan een mediterend effect waarbij nieuwe energie het lichaam instroomt.

Wanneer jij jezelf herkend in (een aantal) van de dingen die je net gelezen hebt en je wil graag wat nieuws proberen. Dan raad ik je zeker aan om je in ieder geval iets meer te verdiepen in Novus Healing of een berichtje naar Satilmis (of desnoods naar mij) te sturen om te kijken of het wat voor jou is.

Het geheim van een gezonde samenleving

gelukkige mensen

Steeds meer mensen voelen zich niet gelukkig en zitten niet lekker in hun vel. Het aantal mensen met mentale klachten neemt schrikbarend toe. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat wereldwijd 1 op de 4 mensen op enig moment in hun leven te maken zal krijgen met een slechte geestelijke gezondheid of psychische aandoening. Wereldwijd lijden 350 miljoen mensen aan een depressie. Volgens de WHO plegen elk jaar naar schatting 800.000 mensen zelfmoord – bijna twee keer zoveel als het aantal mensen dat door malaria wordt gedood.

 

Novus Healing is opgericht als een antwoord op de groeiende geestelijke en fysieke problemen in de wereld. Te veel mensen ervaren hun leven als frustrerend en zitten niet goed in hun vel. Wij bieden de helpende hand aan voor liefde en balans.

 

Een gezonde samenleving begint bij gezonde individuen die liefde kennen, zichzelf accepteren zoals ze zijn, zelfvertrouwen hebben, zichzelf waarderen, niet hard zijn over zichzelf maar tolerant over de gemaakte fouten en die inzien als een leerproces. Mensen die positief zijn over hunzelf. Uiteindelijk leidt tot een leven met balans, vrede en geluk, wat onze natuurlijke staat moet zijn: het gevoel van vrede, kalmte en geluk zonder reden. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn of je beter te voelen, je bent het al.

 

Gezonde individuen vormen de basis voor een gezonde maatschappij. Een samenleving die gebaseerd is op mensen die elkaar accepteren zoals ze zijn, elkaar waarderen en positief zijn over elkaar en tolerant zijn. Uiteindelijk leidt dat tot een maatschappij met individuen die betere beslissingen kunnen nemen en de uitdagingen van onze tijd zoals klimaatproblemen en corona kunnen aanpakken. Dat is in een notendop het geheim van de liefde.

 

Dat is onze missie als Novushealing : voor een wereld vol geluk, liefde en eenheid. Bij Novus Healing geloven we in een wereld waar iedereen in haar element zit, elkaar positief waardeert en zich geaccepteerd voelt zoals ze zijn. Novus Healing voorziet mensen van liefde en balans, en helpt de rijkheid en positiviteit van het leven weer terug te vinden.

 

Je zult de rust en de rijkheid van het leven weer kunnen ervaren en positief in het leven staan. Je levensfrequentie gaat omhoog, hierdoor kom je automatisch in contact met de juiste mensen.

 

Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie.

Satilmis Ersintepe

06 337 335 68

Website: www.novushealing.nl

Pin It on Pinterest