Een positief leven voor morgen

Je bent op deze aarde om je te ontwikkelen in Liefde. Liefde ontvangen en liefde geven. Het begint al vanaf het moment dat we in de baarmoeder belanden. Deze ervaringen tillen je ziel naar een hoger niveau. Er bestaan geen goede of slechte ervaringen. Ze zijn beide nodig om je te laten ontwikkelen. Dus maak ze niet onderdeel van jou, ze zijn slechts lessen om het diploma te laten halen. In een notendop is dit het geheim voor een positief leven voor morgen. Jezelf begrijpen en daarmee anderen begrijpen zonder een negatief oordeel daarvoor te geven.
 

Emoties: wat is Liefde

De internationaal gerenommeerde psychiater, bewustzijnsonderzoeker, spirituele docent en mysticus David R. Hawkins, heeft een bewustzijnsschaal ofwel Scale of Consiousness ontwikkeld. In zijn boek Power vs. Force omschrijft hij de menselijke bewustzijnsniveaus. Dit model heeft de vorm van een piramide die verdeeld is in zeventien horizontale lagen. Deze bewustzijnsniveaus lopen van een ‘laag bewustzijn’ naar een ‘hoog bewustzijn’. Het bovenste gedeelte van de piramide staat voor het ultieme bewustzijn, de onderste laag voor het laagste bewustzijn. Elk bewustzijnsniveau of level correleert met specifieke emoties, gedrag, gedachten, overtuigingen, attitudes en wereldbeelden.

 

Bron: presenttransformatieacademie.com

De laagste niveaus zijn schaamte en schuld, gevolgd door apathie, verdriet, angst, verlangen, woede en trots. Een hoger bewustzijn begint bij moed, de durf om je leven te veranderen. Daarna neutraliteit, bereidheid, acceptatie en rede.

Liefde staat voor de beweging van zielen om een eenheid te vormen. Dat betekent jezelf en elkaar accepteren zoals je bent, neutraal te zijn over je gevoelens of je emoties te begrijpen (rede). Vertrouwen in jezelf en anderen te hebben. De bereidheid om elkaar te helpen. Niet hard zijn over elkaar en anderen maar tolerant over de gemaakte fouten en die inzien als een leerproces. Mensen die positief zijn over hunzelf en anderen. Uiteindelijk leidt tot een leven met balans, vrede en geluk, wat onze natuurlijke staat moet zijn: het gevoel van vrede, kalmte en geluk zonder reden. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn of je beter te voelen, je bent het al.

 

De reis naar je zelf

Alles in het universum beweegt door beïnvloeding. Materie kan niet uit zichzelf bewegen. De aarde draait om de zon dankzij de aantrekking van de zon en de maan cirkelt rond de aarde door beïnvloeding van onze planeet. De beroemde wetenschapper Nikola Tesla schreef dat als je de geheimen van het Universum wilt vinden, denk dan in termen van energie, frequentie en vibratie”

 

Hetzelfde geldt voor ons lichaam, het beweegt door beïnvloeding van emoties. Onze gevoelens laten onze lichaam op een bepaalde manier trillen. In feite betekent ons waarnemingsvermogen ‘bewust zijn van wat je waarneemt, de betekenis van gebeurtenissen en onze gevoelens begrijpen.

 
Het is noodzakelijk om zowel de betekenis te begrijpen van de invloeden die van de buitenwereld tot ons komen als de betekenis van de gevoelens die ze in ons creëren. “Waar kwam dit gevoel vandaan, waarom voelde ik me ineens zo terwijl ik me zo voelde, wat wil deze verandering in mijn gevoel mij vertellen?” onze vragen in de stijl van ons begrip betekenen dat ons vermogen om bewust te begrijpen en te onderscheiden zal toenemen. In zekere zin betekent dit dat je je spirituele oog moet openen omdat je in een positie bent om de waarheid beter te kennen.

 

Intern kompas

Alle emoties die wij als negatief beschouwen, zijn het gevolg van een gebrek aan liefde of een aspect van liefde. Je kunt je bijvoorbeeld afvragen waarom je je voor anderen altijd wegcijfert. Dat gedrag kun je door introspectie terugleiden dat je in je jeugd niet gewaardeerd was en daarom op zoek naar de goedkeuring van andere mensen. Als het ware jezelf verkopen. Dit is dus een aspect van liefde: je gewaardeerd voelen of in ieder geval geaccepteerd worden zoals je bent.

 
Je kunt je afvragen waarom je gewelddadig reageert. Is het omdat je dat zo gewend bent en je geen liefdevolle relaties hebt gehad? Je kunt je afvragen waarom je zo materialistisch bent? Is het omdat je je gewaardeerd wilt voelen door middel van geld?

 
Je kunt je afvragen waarom je zoveel verwachtingen hebt? Is het omdat je weinig zelfvertrouwen hebt doordat je vroeger negatief werd beoordeeld?

 
Op deze manier bouw je een intern geweten op. Je kunt daarmee je gevoelens en daden herkennen. Zoals de Russische filosoof Oespenski beschrijft in de “Vierde Weg“: eerst negatieve emoties, verlangens, intenties en verbeeldingen herkennen, ze vervolgens beheersen en ten slotte in de realiteit van de plicht stappen door objectief bewustzijn te ontwikkelen. Het is makkelijk gezegd dan gedaan, het kost veel beproevingen en veel lijden.
 

Vrede en geluk zonder reden

Elke emotie is te herleiden naar een aspect van liefde. Deze gevoelens herkennen levert begrip voor onszelf op. Dit begrip is nodig om de ziel te ontwikkelen. Deze wereld is net als een school waarin we ons diploma in de liefde moeten halen. De vakken zijn bekend en we moeten ze leren begrijpen. Onszelf ontdekken betekent tegelijkertijd dat we weten begrip voor andere mensen ontwikkelen. We maken allemaal hetzelfde examen. Onder de motorkap zijn we helemaal niet verschillend.

 
Als iemand egoïstisch is, begrijpen we dat die persoon zelf nooit liefde heeft gekend of liefde voor anderen heeft gevoeld. Als iemand negatief is, kan dat komen omdat dat normaal was tijdens zijn jeugd en zijn verdere leven. Het is niet een inherente eigenschap van hem maar iets dat een patroon is geworden en daarmee zijn persoonlijkheid heeft gevormd.

 
Het vergt moed om deze rollen en trauma’s te doorzien en te doorbreken. Daarmee kunnen we ook de rolpatronen en trauma’s van anderen zien. We hoeven dan niet iets te zien in termen van negatieve en positieve energie, we hoeven mensen niet te veroordelen. Daarmee worden we neutraal en zijn bereid om ook anderen te helpen. Het leidt tot acceptatie van ons lot, we weten dat het leven bestaat uit proeven in liefde en dat we niet onze persoonlijkheid zijn. Je begrijpt je emoties en accepteert ze. Als we hierin slagen, dan zal ons leven uiteindelijk gebalanceerd zijn, vol liefde, vrede en geluk.
 

Wij bieden een helpende hand

Wij begrijpen dat het moeilijk is om deze reis naar jezelf te maken. We willen je helpen. Trauma, verwonding, conflict, crisis, stress en zich herhalende negatieve/destructieve gebeurtenissen nestelen zich in ons energieveld en hopen zich op.

 Na verloop van tijd uiten ze zich in fysieke spanning, pijntjes en kwalen, emotionele stress, chronische ziekte, ongemak, relaties en een gevoel van ‘vastzitten’ in het leven.

 
Relaties die mislukken, de essentie van het leven wordt vergeten en kleine pijntjes worden grote struikelblokken. Dit alles leidt tot stress, een slechte nachtrust en naast mentale- ook fysieke klachten.

Novus Healing kan er voor zorgen dat je weer balans vindt door je te zuiveren. Op deze manier kun je schoon aan je reis beginnen.

Neem contact met ons op voor een gratis sessie en voor meer informatie.

Satilmis Ersintepe

06 337 335 68

Website: www.novushealing.nl

Een digitale depressie onder jongeren

Gefrustreerde jonge vrouw kijkend naar smartphone

Het internet brengt ons dichter bij elkaar. Online gemeenschappen kunnen opgericht worden via social media en bijeenkomsten kunnen vanaf waar dan ook ter wereld gehouden worden via platforms als Zoom, Meets, Teams en noem maar op. Een wereld aan kennis, literatuur en opinies ligt een paar klikken van ons verwijderd. We kunnen onze liefde en ervaringen delen met vrienden en familie aan de andere kant van de wereld. Binnen afzienbare tijd kunnen we waarschijnlijk zelfs in hologram vorm aanschuiven bij de dinertafel. Maar hoeveel van deze utopie is werkelijkheid en wat leidt tot digitale depressie?

 

Voordelen van digitalisering

De meeste mensen zijn de afgelopen twee jaar digitaal een stuk actiever geworden. Goedschiks of kwaadschiks hebben we er allemaal aan moeten geloven. De keuze tussen je sociale leven online onderhouden of dit vrijwel niet doen is snel gemaakt. Meer digitale activiteit leidt doorgaans automatisch tot een samenleving die meer tech-savy. Dit opent vervolgens de deur voor tech bedrijven om een grotere doelgroep aan te spreken, waardoor de digitalisering in versneld tempo plaats kan vinden. Studenten hebben de mogelijkheid om te videobellen met hun opa en oma en colleges konden als vervanging online plaatsvinden. Ik beweer niet dat dit een 1-op-1 vervanging is voor het geen wat normaal had plaatsgevonden, wel is het een prettig alternatief.

 

Hierbij heeft digitalisering veelal de mogelijkheden geboden voor meer onafhankelijkheid. Werknemers hebben laten zien dat ze autonoom kunnen werken. Deze autonomie is doorgaans gepaard gegaan met een verhoogde efficiëntie. Veel bedrijven hanteren inmiddels ook een nieuwe beleid waar gedeeltelijk of volledige de mogelijkheid geboden wordt om vanuit huis te werken. Veel werkgevers zijn bereid deze flexibiliteit door te zetten, lees hier meer. Thuiswerken leidt ook direct tot minder woon-werk verkeer, geen onbelangrijk elementen uitgaande van de doelstelling met betrekking tot klimaatverandering.

 

Digitale afhankelijkheid

We zijn afhankelijk geworden van het internet. Dit is in principe geen probleem, samenleving zijn altijd afhankelijk geweest van een bepaalde vorm van communicatie. Wat wel als zorgwekkend ervaren kan worden is de afhankelijkheid van zogeheten big-tech bedrijven, Facebook (of moet ik Meta zeggen tegenwoordig), Google en Apple om er maar een paar te noemen. Dit laat nog buiten beschouwing de macht die onze- en andere overheden hebben. De schandalen van spionage stapelen zich dusdanig op dat het nauwelijks meer opvallend te noemen is wanneer het wéér bekend wordt dat een geheime dienst ”per ongeluk” vertrouwelijke data gelekt heeft.

 

Veel van jullie herinneren waarschijnlijk nog wel de avond dat de Facebook servers offline gingen. Binnen no time was het wereldnieuws en veel mensen schoten toch flink in de paniek. Maar waarom eigenlijk? Het is niet zo dat een samenleving afhankelijk is van de social media servers van een bedrijf. Nog niet in elk geval. Big tech bedrijven waren al aan het groeien, de Covid pandemie heeft dit louter versneld.

 

De Metaverse

De naamswijziging van Facebook naar Meta deed mijn wenkbrauwen fronsen. Hoe kan een bedrijf met zo’n slechte reputatie een naam kiezen met zo’n heftige lading. De Metaverse wordt doorgaans beschreven als een virtuele wereld waar men interactie kan zoeken met anderen, maar ook met gesimuleerde elementen. Een soort van alternatieve realiteit. Nou bestaat deze tweede werkelijkheid natuurlijk al met het hedendaagse internet, een virtual reality ervaring doet hier echter nog wel een schepje bovenop.

 

Het feit is echter wel dat steeds meer mensen hun realiteit zich vooral in de digitale wereld bevind. Vooral bij jongeren is dit vaak het geval, de zogeheten IPad generatie groeit op achter hun tablet, mobiel of computer. Een Metaverse is de duidelijke volgende stap hier in.

 

Veel mensen zullen nu waarschijnlijk zeggen dat ze geen onderdeel willen zijn van een ”Metaverse”, maar bekijk deze video uit 1999 over mobiele telefoons maar eens.

 

Digitale depressie

Nagenoeg gelijkertijd met de komst van social media zagen we het aantal mensen wat gediagnosticeerd werd met depressie stijgen. Social media is niet de bron van digitale depressie, wel is het een echokamer die dit effect kan verergeren. De deur voor cyber-pesten staat wijd open op social media voor scholieren. Het vergaren van zo veel mogelijk likes en het opbouwen van virtuele populariteit is belangrijker dan ooit. Het niet hebben van een aanwezigheid op bepaalde social media platformen is sociaal onacceptabel. Natuurlijk zijn er ten alle tijden trends en hypes die conform de sociale standaard gevolgd moeten werden. Echter is het zelden zo dogmatisch en betreft het dusdanig irrelevante zaken.

 

Een onderzoek onder tieners heeft aangetoond dat een kwart social media beschouwt als een negatief element in hun leven. Toegegeven, 30% vind het juist positief. Van de negatieve aspecten staat cyber-pesten en het verspreiden van geruchten met stip bovenaan. Andere aspecten zijn: een gebrek aan persoonlijk contact, een onrealistisch zelfbeeld, verslaving en sociale druk. Juist het geen waar Novus Healing niet voor staat.

 

Interactie met vrienden, familie en geliefden is nu ten alle tijden mogelijk. Echter is de interactie die online plaatsvindt vaak objectief, hol en ongeïnspireerd. Fysieke aanrakingen, non verbale communicatie en spontaniteit zijn online niet of lastig na te bootsen. Hierbij worden fysieke activiteiten niet bepaald aangemoedigd wanneer het merendeel van je interactie online is. Hetgeen juist voor middelbare scholieren zo belangrijk is.

 

De algoritmes die bepalen wat je te zien krijgt op platforms als Instagram en vooral TikTok zijn indrukwekkend en intrigrerend. Aan de andere kant ook schokkend om te zien hoe een algoritme op zo’n korte termijn zo goed in inschatting kan maken van jouw interesses en persoonlijkheid. De applicaties zijn zo opgezet dat het psychologisch lastig is om te stoppen met kijken, hierbij wordt het concept van sociale druk meer en meer toegepast. Meer informatie over de algoritmes.

 

Er is geen weg meer terug van social media. Hoe de platforms opgebouwd zijn en hoe we als samenleving gebruik maken van die platforms is het enige wat zal veranderen. Zou een toekomstig platform als een Metaverse echter nog wel bestempeld kunnen worden als sociaal medium? Wanneer we in de nabije toekomst al onze zintuigen kunnen gebruiken in een digitale wereld doet de term social media te kort.

 

Disclaimer

Het is niet eerlijk om de toename in mentale problemen en depressie volledig af te schuiven op digitalisering en social media. Economische zaken als de woningmarkt, de arbeidsgelegenheid in bepaalde gebieden en een inflatie die niet in verhouding staat met de stijging van salarissen zijn ook kwalijke zaken. Hierbij is het toekomstperspectief ten opzichte van klimaatverandering zeer negatief. Angst voor drastische veranderingen in de toekomst en xenofobie in het algemeen zijn van alle tijden en natuurlijke verschijnsels.

 

Hierbij doen technologische ontwikkelingen doorgaans meer goed dan kwaads. Ik geloof niet dat mensen als Zuckerberg en Systrom (oprichter van Instagram) hun platform met kwade intenties opgezet hebben. De mens is innovatief en ook de stijging van digitale depressie kunnen we omdraaien. Virtual reality wordt bijvoorbeeld vaak gecombineerd met fysieke activiteiten om zodoende mensen toch in beweging te krijgen. Een sentiment gaat al langere tijd rond op social media om mentale gezondheid juist te promoten en de standaard van social media niet toe te passen in het hedendaagse leven.

 

Tot slot heb jij de toekomst in eigen hand, voor jezelf, je vrienden en je familie. Het kan lastig zijn om je digitale wereld te limiteren en meer gebruik te maken van de fysieke wereld. Vrijwel alle onderzoeken tonen echter aan dat detoxen en gematigd gebruik essentieel zijn voor de mentale gezondheid. Zoek de oplossingen die het best bij jou passen, en wellicht, kan Novus Healing je hierbij een handje helpen. Kijk verder op onze website om meer over ons te weten te komen.

Een Novus Healing praktijkervaring

op afstand

Voordat ik vertel over mijn Novus Healing praktijkervaring een stukje over mijzelf. Ik ben opgegroeid lerende dat een pragmatische, rationele en tastbare het ‘normaal’ was. Een seculiere opvoeding in het westen- en noorden van Nederland met typische Hollandsche normen en waarden. Vrij saai eigenlijk, maar anderzijds de perfecte mogelijkheid om op te groeien zonder zorgen. Hierbij hebben onderwerpen als spiritualiteit of zelfs mentale gezondheid nooit hoog in het vaandel gestaan.

 

Tot voor kort althans, ik beschouw mijzelf nog steeds niet als een religieus of spiritueel persoon, wel ben ik enorm de waarde en toevoeging in gaan zien. Een afgunst tegen de opsesie van rationaliteit, etnocentrisme en zwart/wit denken omtrent waarheden en overtuigingen ontstond. Interesse in andere achtergronden, culturen en denkwijzes hebben mij laten inzien dat je plank vaak juist volledig misslaat door bij je ‘principes’ te blijven. Zodoende was ik al snel geïnteresseerd toen Satilmis mij vertelde over zijn nieuwe project, Novus Healing.

 

Ik zal nooit beweren dat ik de Nederlandse manier van leven niet fantastisch vind. Het is niet zonder rede dat Nederland een dusdanig welvarend land is met wonderschone plekken, weinig natuur welliswaar. Echter doet het mij deugd dat de zogeheten Mental Health Revolution ook Nederland bereikt heeft. Naar mijn ervaring hebben veel van onze landgenoten nog wel eens de neiging gehad om mentale problemen weg te wuiven.

 

Een stabiele mentale gezondheid begint, en eindigd bij jezelf. Echter raad ik iedereen aan om hulp te zoeken waar nodig, zelfs wanneer je het zelf onnodig acht. Zoals prachtig verwoord door Sadhguru, wanneer je 3 dagen je tanden niet poetst zul je dit niet merken, terwijl je neus recht boven je mond zit. Iedereen in jouw nabije omgeving zal het echter direct door hebben. Sadhguru gebruikt dit als metafoor om mentale problemen aan het licht te brengen. Deze zie je ook niet bij jezelf terwijl het voor een ander overduidelijk is. Check hier de video waar ik het over heb.

 

Maar goed, nu mijn Novus Healing praktijkervaring.

 

Satilmis en Novus Healing kan je niet helpen om magischerwijs al je fysieke- en mentale problemen te verhelpen. Dat is bij mij ook niet gelukt. Wel was het voor mij een nieuwe uitdaging, een nieuw perspectief en bovenal, een nieuwe ervaring. Ik beaam altijd zoveel mogelijk nieuwe dingen te proberen en nieuwe standpunten te verkennen. Tijdens de sessie met Novus Healing voelde ik mij ontspannen en reflecterend terwijl mijn hoofd langzaam leeg werd. Het deed mij denken aan een mediterend effect waarbij nieuwe energie het lichaam instroomt.

Wanneer jij jezelf herkend in (een aantal) van de dingen die je net gelezen hebt en je wil graag wat nieuws proberen. Dan raad ik je zeker aan om je in ieder geval iets meer te verdiepen in Novus Healing of een berichtje naar Satilmis (of desnoods naar mij) te sturen om te kijken of het wat voor jou is.

Pin It on Pinterest