Wat is Novus Healing

Novus Healing is opgericht als een antwoord op de groeiende geestelijke en fysieke problemen in de wereld. Te veel mensen ervaren hun leven als frustrerend en zitten niet goed in hun vel. Wij bieden de helpende hand aan voor liefde en balans.

 

Novus Healing® holistisch helende energie is een nieuwe helende energie gekanaliseerd door Şeref Ersintepe in 2019. Inmiddels hebben tientallen spiritueel werkenden zich bij hem aangesloten.

 

De wortels van Novus Healing zijn gebaseerd op het sjamanisme en het soefisme. Klik op de tekst om meer te lezen over het sjamanisme en het soefisme.

Seref Ersintepe tijdens een praktijksessie
Inhoud accordeon

Het soefisme is de mystieke stroming binnen de Islam, nauw verbonden met ascetische overtuigingen. Afstand doen van bepaalde wereldlijke zaken en het reinigen van de ziel staan centraal. 

In de 7e tot 8e eeuw onstond in sjiitische kringen onder invloed van Jahan E-Khuro de oorsprong van soefistische overtuigingen. Echter duurde het een aantal eeuwen (vanaf de 12e eeuw) voordat het soefisme echt voet aan de grond kreeg. Ook in Europa, in het Iberische Al-Andalus zijn soefisitische invloeden al meer dan 1000 jaar terug te vinden.

Het soefisme vinden we nu terug op plekken waar we ook de Islamitische cultuur terugvinden. Voornamelijk in de Arabische wereld, noord-Afrika en Turkije, maar denk bijvoorbeeld ook aan landen als Senegal en Indonesië.

Sjamanen kennen haar oorsprong uit verschillende uithoeken van de wereld. De eerste verhalen stammen al van zo’n bijna 4000 jaar geleden uit de Shang-dynasty. Een sjamaan is een spirituele die in aanraking kan komen met boven-natuurlijke krachten en de geestenwereld.

Het sjamanisme vervulde doorgaans een rol van fysieke-, mentale- en spirituele genezing en verlichting in culturen en samenlevingen van Zuid-Amerika, tot West-Afrika en zelfs bijvoorbeeld Scandinavië. 

In bepaalde gemeenschappen kan je het sjamanisme nog in haar puurste vorm bewonderen. Zo is het hedendaags een zeer belangrijk onderdeel van de Shinto-cultuur en Japan. Ook is in bepaalde gebieden in West-Afrika en de Cariben het sjamanisme nog zeer aanwezig.

Met Novus Healing wordt je verheven naar een nieuw bewustzijnsniveau terwijl je afstemt op een brede en intense frequentie. Deze afstemming, die je van ver en dichtbij kunt doen, is een proces dat twee dagen en 45-60 minuten per dag in beslag neemt. 

 

Novus healing werkt via de transmissie van helende krachten. die u helpen ontspannen en zo spanningen die in diepere fysieke, emotionele en spirituele lagen bevinden oplossen. Lees hier meer over coaching van Novus Healing:

We willen een baken zijn voor iedereen die zichzelf wil herinneren, op hun reis terug naar zichzelf, begeleid door licht, kennis en liefde.

 

 

Oprechtheid en delen zijn op dit pad onontbeerlijk. Wij geloven dat oprechtheid liefde onthult, liefde initieert delen, en delen vergroot licht en kennis. Je bent van harte uitgenodigd om samen met ons op pad te gaan.

Ontdek de soefisten

Symbol 4

Rumi (1207-1273)

Mohamed Jalal ad-Din Balkhi Rumi of Roemi was een filosoof en dichter van Perzische afkomst en soefi-mysticus.

 

Bekende uitspraak:

“Je taak is niet om te zoeken naar liefde, maar alleen om alle barrières in jezelf te zoeken en te vinden”

symbol 2

Yunus Emre (1238-1328)

Yunus Emre was een van de belangrijkste mystieke soefi-dichters van Turkije.

 

Bekende uitspraak:

“Er is iemand in mij die anders is dan mij, die naar liefde loopt”

 

Symbol 7

Hadji Bektasj Veli (1209-1271)

Hadji Bektasj Veli, Haci Bektas Veli of Haji Bektash Wali was een 13e-eeuwse alevitische heilige, sayyid, soefi-meester en een belangrijk figuur voor de islam in Turkije.

 

Bekende uitspraak:
Wat je ook zoekt, zoek in jezelf”
Symbol 5

Pir Sultan Abdal (1480-1550)

Pir Sultan Abdal was een Turks poëet, musicus, humanist, derwisj en mysticus. 

 

Bekende uitspraak:

“Ze wekten ons toen we sliepen en dachten dat we leefden. We waren schapen en we luisterden. Ze dachten dat we een kudde waren”.

"Gisteren was ik slim, dus ik wilde de wereld veranderen. Vandaag ben ik wijs, dus ik verander mezelf."

Pin It on Pinterest